Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie plemene

Něco málo z historie

 

Plemenná kniha Barokní Pinto – BPS -  byla založena v roce 2009 v Holandsku s cílem zachránit a obnovit plemeno  strakatých fríských koní, kteří tam byli dříve chováni. Z dostupných materiálů je zřejmé, že v 60-tých letech minulého století se těšil mimořádné popularitě černobílý fríský hřebec jménem Bonte Nico. Přesto, že nebyl  licentován žádnou plemennou knihou, připouštěli s ním chovatelé velké množství klisen a o jeho hříbata byl značný zájem.     

uvod-nicoweb.jpg

 

V 80-tých letech pokračoval v chovu Nicovo syn Bonte Bart. Tento hřebec byl také velmi žádaný, ale jeho potomci opět bohužel nebyli registrováni v plemenných knihách.

bonte-bart.jpg

 

I přes to se našlo dost nadšenců, kteří strakaté fríse udrželi ve svých chovech dodnes. Nyní se tito výjimeční koně konečně dočkali vlastní plemenné knihy, v rámci které budou moci být regulérně chováni a registrováni. Budoucnost mají tedy otevřenou a jejich osud je již  plně v rukou chovatelů a obdivovatelů nejen z Holandska, ale i z řady dalších zemí.

První oficiální zástupce znovuvzkříšeného plemene je  hřebec, známý pod jménem Bonte Willem , který se narodil v Holandsku v roce 2003 ze spojení špičkové fríské a teplokrevné krve. Vznikl tak nejenom neobvykle zbarvený teplokrevník s fríským vzhledem, ale hlavně luxusní kůň využitelný i do nejvyššího sportu. Hřebec je k dispozici chovatelům dokonce v rámci tří plemenných knih – AES, KWPN, BPS. V roce 2011 byl zařazen do drezurního tréninku, kde  se dokázal  během jediné sezony dostat ze základní obtížnosti až do stupně T a během následujícího roku 2012 dosáhl výkonnost Intermediaire I  a v roce 2013 výkonnost GP.  Zdá se to být sice neuvěřitelné, ale určitě to není jen náhoda, protože jeho otcem je plemenný hřebec Adel 357, který s jezdcem Peterem Spahnem dosáhl, na  fríského koně velmi ojedinělé sportovní výkonnosti Grand Prix v drezuře.  Extrémně kvalitní je i linie Willemovy matky Pepper, jenž sahá až ke klisně Tina D, matce světoznámého černobílého KWPN hřebce Samber, který má zřejmě největší zásluhu na rozšíření strakatých sportovních teplokrevníků ve světě.

d317c91b4db53e5d340c90efc4f52c0e.jpg  willem-1.jpg

 

Základem pro šlechtění plemene Barokní pinto jsou koně fríští nebo s frískou krví. Ti se zapisují do plemenné knihy do sekce BP ( barokní pinto) nebo u plemenných hřebců do sekce FB (fríská krev). Tito koně přinášejí většinou černou barvu, majestátní vzhled s bohatými hřívami, ohony a rousy, labutí krk, spektakulární klus a nezbytný fríský charakter – klidnější povahu a jednodušší trénovatelnost. 

Druhým pilířem chovu jsou koně teplokrevní, zapisovaní do sekce XX ( s maximálně 25% fríské krve nebo zcela bez ní).  Tito koně by měli dodat nejen strakatou barvu, ale měli by u fríských koní vylepšit krok a cval, dát jim vyšší kohoutkovou výšku, lehčí sportovnější exteriér a snížit koeficient příbuzenské plemenitby, který s sebou přináší velká rizika zdravotních problémů.

 Výsledkem by měl být typový sportovní teplokrevník s frískou krví nebo strakatý frís registrovaný v sekci Barokní pinto (BP). Povoleny jsou všechny barvy, preferováno je černobílé zbarvení.  

Plemenní hřebci  v černobílé barvě s více než 25% fríské krve jsou zapisovaní do sekce BP. Plemenní hřebci v jiné barvě s více než 25%fríské krve se zapisují do sekce FB.


Barokní pinto by měl mít reprezentativní vzhled včetně nepostradatelné dlouhé hřívy,  korektní sportovní exteriér a  exkluzivní chody. Měl by to být kůň charakterní, ovladatelný, pracovitý a inteligentní, využitelný jak na rekreaci, tak do sportu.