Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chovný cíl

2. 1. 2017

Chovný cíl

 

Cílem chovu je všestranný, ušlechtilý, harmonicky stavěný černobíle strakatý kůň s typickými plemennými znaky. Vyniká pevným zdravím a vitalitou. Je vhodný pro sportovní využití i volnočasové aktivitiy. Kůň plemene Barokní Pinto má minimálně 25 % podíl fríské krve.

 

Kůň plemene  Barokní  Pinto vzniká zkřížením strakatého teplokrevného koně a fríského koně.

 

Plemenná kniha rozeznává 4 registry:

Pomocná PK 1 : zde jsou zapsáni koně bez prokázaného původu

Pomocná PK 2: zde jsou zapsáni koně, jejichž oba rodiče jsou známi

Pomocná PK 3: zde jsou zapsáni koně, u nichž jsou známi rodiče i prarodiče

Hříběcí kniha: Do hříběcí knihy je kůň zapsán v okamžiku, kdy je očipován nebo zaregistrován a je doložen jeho třígenerační původ (rodiče, prarodiče, praprarodiče). Otcem hříběte musí být uznaný nebo licentovaný plemeník (Ster) plemenné knihy  Barokní  Pinto.

 

Podle podílu cizí krve (tj. podle podílu jiné než fríské krve) se koně zapsaní v plemenné knize dělí do následujících typů (typ je zapsán v rodokmenu koně):

Typ BP: méně než 75 % cizí krve

Typ XX: více než 75 % cizí krve

Typ FB:  méně než 75 % cizí krve, ale jiné než černobíle strakaté zbarvení (tento typ platí pouze pro plemeníky).

 

Chovný cíl sestává z několika kategorií, které lze rozdělit následovně:

1)      Exteriér a pohyb

2)      Využití

3)      Vitalita a zdraví

Tyto kategorie jsou zahrnuty v chovatelském programu jako kritéria selekce jedinců pro chov.

16e85ccbdae97a8fe933e332f88798d6.jpg

1)      Exteriér a pohyb

Plemenné znaky

 

Všeobecný popis:

Barokní Pinto je ušlechtilý kůň s bohatou hřívou, ocasem a rousy , černobíle strakatý, s prostornými vznosnými chody a jedinečným vzhledem. Má harmonickou, vyváženou a funkční stavbu těla. Tělo je vzpřímené, s lehkou konstitucí, s dlouhými předními končetinami. Je obdélníkového rámce, kde poměr přední, střední a zadní části těla je 1:1:1. Pohlavní výraz je dobře vyjádřen.

 

Stavba těla

Hlava
Hlava je výrazná, ušlechtilá, oči jsou posazeny daleko od sebe. Upřednostňuje se mírně konkávní profil nosní kosti.  Nozdry jsou prostorné. Čelisti jsou jemné, huba dostatečně dlouhá. Oči jsou velké a jasné. Špičky malých pohyblivých uší se mírně naklání k sobě.

 

Týl

Týl je dlouhý (na šíři dlaně) s plynulým přechodem do oblasti krku.

 

Hrdlo

Podhrdlí má otevřenou dolní linii s dostatečným prostorem pro hrdlo.

 

Krk

Dlouhý krk a týl formují společně mírně klenutou (labutí) linii. Krk je nesený vertikálně , vysoko nasazený a plynule přechází do kohoutku.

 

Osrstění

Kůň plemene Barokní Pinto má bohatou hřívu, ohon a rousy.

 

Barva

Žádoucí je černobíle strakatá barva srsti. Kůň musí mít na těle alespoň dvě bílé skvrny o průměru minimálně 10 cm. Klisny a hřebci, kteří se narodí s jiným zbarvením, mohou být také zapsáni do plemenné knihy.

 

Lopatka

Lopatka je dlouhá a šikmá, v úhlu 45 – 50 stupňů k horizontální linii.  Ramenní kloub svírá úhel nejméně 90 stupňů.

 

Žebra

Žebra jsou dlouhá a klenutá.

 

Kohoutek

Nejvyšší bod kohoutku plynule přechází do linie zad.

 

Záda

Záda jsou silná, pružná a dobře osvalená (ani příliš rovná, ani měkká). Linie zad plynule přechází do kohoutku a oblasti beder. Délka zad proporcionálně odpovídá délce přední a zadní části těla.

 

Bedra
Bedra jsou silná (ani zvednutá, ani pokleslá), široká a dobře osvalená, s plynulým přechodem do oblasti kříže.

 

Kříž a záď
Oblast kříže a zádi je dlouhá (měřeno mezi vertikálními liniemi pánevního hrbolu a hrbolu sedací kosti) a dobře osvalená, záď je mírně skloněná .

 

Hýžďové svaly

Hýžďové svaly jsou dlouhé a dobře vyvinuté.

 

Končetiny

Hrudní končetiny jsou při pohledu zpředu kolmé k zemi (pravidelný postoj), mezi nimi je prostor na šíři jednoho kopyta. Klouby jsou výrazné a suché.  Při pohledu z boku směřují končetiny včetně spěnkových kloubů také kolmo k zemi.  Předloktí a holeň jsou dlouhé. Spěnkové klouby jsou při pohledu z boku oblé a suché. Spěnka svírá se zemí úhel 45 – 50 stupňů.

 

Pánevní končetiny mají při pohledu zezadu pravidelný postoj. Při pohledu z boku svírá hlezenní kloub úhel 145 – 150 stupňů. Stehna jsou dobře osvalená. Hlezenní klouby jsou suché, pevné a dobře vyvinuté (široké a hluboké). Spěnkové klouby jsou při pohledu z boku oblé a suché. Spěnky jsou dlouhé a pružné. Spěnka svírá se zemí úhel 50 – 55 stupňů.

 

Kopyta jsou velká a korektně tvarovaná (pravidelná), proporcionálně odpovídající konstituci koně. 

 

Pohyb

Krok

Krok je zřetelně čtyřtaktní. Při pohledu zpředu i zezadu se končetiny pohybují paralelně (pravidelně a přímo v jedné rovné linii). Pánevní končetiny se pohybují energicky s přešlapem zadních stop před přední (prostornost) a se zřetelnou flexí v hlezenním kloubu.  Pohyb vychází z pánevních končetin, hrudní končetiny vykazují dostatečnou uvolněnost v rameni.

 

Klus
Klus je zřetelně dvoutaktní. Pánevní končetiny se pohybují energicky a prostorně se zřetelnou flexí v hlezenním kloubu.  Pohyb hrudních končetin je prostorný s výraznou karpální akcí. Klus je charakteristický pružností a dlouhou fází vznosu. Kůň je v rovnováze, podsazený, krk je držen vzpřímeně. Při pohledu zpředu i zezadu se končetiny pohybují paralelně (pravidelně a přímo v jedné rovné linii).

 

Cval

Cval je zřetelně třítaktní. Je prostorný,energický a elastický. Hrudní končetiny dosahují daleko před tělo, impuls vychází z vnitřní pánevní končetiny, hlezna jsou pružná. Při cvalu se kůň pohybuje směrem vzhůru s dlouhou fází vznosu, cval je elegantní a v rovnováze.

 

2)      Využití

 

Kůň plemene Barokní Pinto má široké spektrum využití – od hobby pro nejvyšší sport. Je vhodný pro využití v následujících disciplínách:

  • drezura pod sedlem
  • zápřah
  • kombinované soutěže 
  • vytrvalost

 

3)      Vitalita a zdraví

 

V chovu koní plemene Barokní Pinto jsou kladeny vysoké nároky na následující vlastnosti:

  • vitalita (odolnost a pevné zdraví)
  • plodnost (hřebci i klisny)
  • eliminace dědičných defektů